Read[12 Chòm Sao] Những Phù Thủy Cuối Cùng | AkiMiyuki

Read [12 Chòm Sao] Những Phù Thủy Cuối Cùng - IDNEWS24.com

[12 Chòm Sao] Những Phù Thủy Cuối Cùng

Authors: AkiMiyuki

Genre: Fanfiction

Update: 02-05-2022

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Title: [12 Chòm Sao] Những Phù Thủy Cuối Cùng
Short Title: LWS
Author: Aki
Rating: R+
Summ:
Phù thủy - họ cưỡi chổi bay trên bầu trời, họ dùng phép thuật để giúp đỡ ai đó hoặc trừng phạt ai đó hay chỉ đơn giản là để ám ai đó...
***
Số lượng phù thủy dần ít đi...
Các trưởng lão phù thủy và các phù thủy Tiên Phong đã không còn kiểm soát được cái chết của các phù thủy.
***
Bậc Thầy Phù Thủy - Họ đang ngao du ở các thế giới. Chỉ có sáu người đạt đến trình độ ấy và họ đang chuẩn bị quay về...
***
"Mau bắt lấy phù thủy. Chúng đã yểm bùa lên đất đai của chúng ta! Hãy cướp lấy đũa phép của chúng!"

"Đũa phép? Các bậc thầy không cần chúng vẫn làm phép được."
"Sao họ làm được?"
"Vì họ là bậc thầy, là những phù thủy cuối cùng."