Read|𝙎𝙤𝙡𝙅𝙞𝙬𝙖𝙣|[𝟮] Nhật Ký Bẻ Cong Tiểu Bạch Thỏ (Cover/Edit) | hmh2701

Read |𝙎𝙤𝙡𝙅𝙞𝙬𝙖𝙣|[𝟮] Nhật Ký Bẻ Cong Tiểu Bạch Thỏ (Cover/Edit) - IDNEWS24.com

|𝙎𝙤𝙡𝙅𝙞𝙬𝙖𝙣|[𝟮] Nhật Ký Bẻ Cong Tiểu Bạch Thỏ (Cover/Edit)

Authors: hmh2701

Genre: Fanfiction

Update: 28-08-2021

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

[𝐬𝐭𝐨𝐫𝐲 𝟐][Nhật Ký Bẻ Cong Tiểu Bạch Thỏ][SolJiwan (Nevertheless)]

𝒄𝒖𝒄 𝒔𝒖𝒄 𝒗𝒐𝒊 𝒄𝒂 𝒕𝒉𝒊𝒆𝒏 𝒉𝒂 𝒏𝒉𝒖𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒖 𝒅𝒂𝒏𝒈 𝒗𝒐𝒊 𝒎𝒐𝒊 𝒎𝒊𝒏𝒉 𝒆𝒎 ~

Tên gốc: Yêu ngươi đã lâu (爱你已久)
Tác giả: Tô Tiếu Bắc (苏笑北)
Tên khác: Nhật Ký Bẻ Cong Thỏ Trắng Nhỏ.
Dịch giả: Azami (azami8486)
Cover/Edit: H (hmh2701)
Thể loại: Bách hợp, shortfic, hiện đại, tình yêu, HE.

CP : Sol x Jiwan (SolJiwan) trong Nevertheless.

𝑯𝒐𝒑𝒆 𝒚𝒐𝒖 𝒆𝒏𝒋𝒐𝒚 𝒊𝒕 ~