Read「 𝓑𝓮𝓸𝓶𝓫𝓸𝓃𝓰 」 • Thích Hay Ghét? • | rbe0922

Read 「 𝓑𝓮𝓸𝓶𝓫𝓸𝓃𝓰 」 • Thích Hay Ghét? • - IDNEWS24.com

「 𝓑𝓮𝓸𝓶𝓫𝓸𝓃𝓰 」 • Thích Hay Ghét? •

Authors: rbe0922

Genre: Fanfiction

Update: 07-08-2021

Status: Ongoing

Favorites / 4097669 Views
Read

Kim Jibeom 12 tuổi
Bong Jaehyun 12 tuổi

Kim Jibeom thích Bong Jaehyun. Cậu không biết, anh cũng không biết, vì thứ tình cảm nhỏ con ấy chẳng hề hấn đến nỗi gọi là yêu.

☆° ゚゚°☆

Kim Jibeom 15 tuổi
Bong Jaehyun 15 tuổi

Kim Jibeom thích Bong Jaehyun. Anh biết, cậu không biết.

Kim Jibeom tức giận đùng đùng khi thấy Son Youngtaek, đàn anh khóa trên tặng con gấu bông to bự cho Jaehyun khi cậu mít ướt, dỗi Jaehyun nguyên một tuần khi cậu chạy đi ăn cùng anh ta, đi học chung với anh ta, mặc kệ anh lẻ loi đi một mình một đường.

☆° ゚゚°☆

Kim Jibeom 17 tuổi
Bong Jaehyun 17 tuổi

Kim Jibeom thích Bong Jaehyun. Anh biết, cậu biết.

Cậu nhìn thấy anh đi học chung với Kim Donghyun, trong khi mình đang ở chung chỗ với Youngtaek, cậu tức giận. Cậu không thích nhìn Jibeom ngày nào cũng bám lấy Kim Donghyun như vậy.

°º¤øø¤º°09.09.2020