Read𝑯𝒂𝒏𝒂𝒉𝒂𝒌𝒊   || 🅝︎🅞︎🅜︎🅘︎🅝︎ | SMstan0508

Read 𝑯𝒂𝒏𝒂𝒉𝒂𝒌𝒊    ||   🅝︎🅞︎🅜︎🅘︎🅝︎ - IDNEWS24.com

𝑯𝒂𝒏𝒂𝒉𝒂𝒌𝒊   || 🅝︎🅞︎🅜︎🅘︎🅝︎

Authors: SMstan0508

Genre: Fanfiction

Update: 26-01-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

Tất cả là vì cậu...

"Jeno... hoa đã nở trong lồng ngực tớ rồi đấy, cậu biết không?"P/s: Truyện chỉ là sản phẩm tưởng tượng, không áp đặt về vấn đề giới tính của idol hay nhân vật trong truyện, nếu bạn thấy khó chịu với thể loại này có thể bỏ qua, mình xin cảm ơn!