Read𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧 ❥𝐘𝐞̂𝐮 𝐞𝐦 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐧𝐚̆𝐦 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 | Tracynie

Read 𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧 ❥𝐘𝐞̂𝐮 𝐞𝐦 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐧𝐚̆𝐦 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 - IDNEWS24.com

𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧 ❥𝐘𝐞̂𝐮 𝐞𝐦 𝐜𝐮̀𝐧𝐠 𝐧𝐚̆𝐦 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠

Authors: Tracynie

Genre: Fanfiction

Update: 22-08-2022

Status: Completed

Favorites / 4097669 Views
Read

"Xin chào, tôi tên là Lee Jeno"

Cậu ấy không biết rằng đây là lần thứ tư chúng tôi gặp nhau.Khoa học vũ trụ

Transfic Trung
Tác giả: baqefeiqincha
Người dịch: Tracynie
Beta: Thuýngọc


BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG BẢN DỊCH ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA MÌNH.

5 latest Chapters